Telefoonnummer +31 88 0116 116, e-mail info@expericom.nl

DOWR en ExperiCom: Proactief meedenken, zowel strategisch als in de uitvoering

DOWR en ExperiCom: Proactief meedenken, zowel strategisch als in de uitvoering

“Bij ExperiCom hebben ze niet alleen verstand van telefonie en klantcontact. Ze spreken ook de taal van de overheid en kennen de cultuur. Vaktechnisch zit het zeker goed maar wat onze samenwerking vooral zo waardevol maakt is hun proactieve houding, enthousiasme en bereidheid om al hun kennis en ervaring te delen.”

Over DOWR-i

René Passchier is vanaf 2017 business manager van DOWR-i, de ICT tak van het samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Sinds 2001 is Passchier werkzaam bij de gemeente Deventer waar hij zich met name bezig heeft gehouden met het sociaal domein, waaronder ook de publieke dienstverlening.

Visie

Passchier: “We werken al jaren tot volle tevredenheid samen met ExperiCom in de persoon van Freddie Berendsen. Hij is een projectmanager met heel veel verstand van telefonie, in de brede zin van het woord. Die kennis en expertise zetten wij graag en regelmatig in. Hij is een belangrijke sparringpartner die ons helpt om vooruit te kijken. Wat zijn de verschillende mogelijke scenario’s en wat gaat die betekenen voor de verschillende betrokken groepen zoals medewerkers, inwoners maar ook de gemeentelijke organisatie als geheel? Daarbij staat altijd de vraag centraal waar de organisaties waar wij direct voor werken, met name de klantcontactcentra, het meeste bij gebaat zijn.”

Proces

“Onze visie is vanzelfsprekend het uitgangspunt bij het uitvoeren van de verschillende projecten. Dat zijn vaak complexe implementaties waarbij allerlei keuzes moeten worden gemaakt. Mooie voorbeelden zijn het GT Connect project, het nieuwe cloud-telefonieplatform voor gemeentes, en Microsoft Office 365. Daarbij is er overlap in functionaliteit. Iedere keuze die je maakt heeft consequenties en ook hierbij profiteren we van de kennis en ervaring van Freddie Berendsen. Hij is op dit moment samen met een aantal betrokkenen uit de operatie zoals klantcontact, telefonie en productportfoliobeheer bezig met de verschillende afwegingen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de keuze tussen GT Connect of Microsoft Teams voor de interne communicatie. Daarbij staat het productgericht denken centraal: wat is voor de medewerkers en hun dienstverlening het belangrijkst?

Los van de directe functionaliteit adviseerde Freddie bijvoorbeeld ook om direct het organiseren van een uitwijk mee te nemen waardoor er bij uitval van (een deel van) het systeem we de bereikbaarheid kunnen garanderen vanuit een alternatief dat het overneemt.” 

Technologie

“De technologische kennis van ExperiCom is eigenlijk onmisbaar. Rondom mobiele telefoons is bij ons bijvoorbeeld veel turbulentie geweest. Dat is gewoon een vak en daar moet je een expert bij inschakelen. Het is een complex geheel van meer dan alleen toestellen maar ook de netwerken, lijnen, vast-mobiel-integratie en wet- en regelgeving. Iemand kunnen betrekken die daar al veel mee te maken heeft gehad geeft absoluut voordeel en rust.”

Mens

“Als laatste maar zeker niet als minste: het zijn altijd de mensen die uiteindelijk het verschil maken in IT. En Freddie Berendsen doet dat zeker, onder andere door zijn bereidheid om altijd mee te denken en mensen uit te nodigen om hun bijdrage te leveren. Zelf is hij altijd bereid om zijn kennis en inzichten te delen, gevraagd en ongevraagd trouwens. Dat proactieve, daar hebben we veel aan. We zien elkaar niet dagelijks maar pakken de draad altijd snel weer op. Dat in combinatie met zijn positieve grondhouding en jeugdig enthousiasme levert ons heel veel toegevoegde waarde op. En het belangrijkste: het helpt ons om onze eigen mensen verder te brengen. Want iedere verandering en verbetering moet van binnenuit komen, met draagvlak en eigen kennis. En ExperiCom helpt ons daarbij.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *