Telefoonnummer +31 88 0116 116, e-mail info@expericom.nl

Altrecht en ExperiCom: samen voor de beste GGZ in Nederland

Altrecht en ExperiCom: samen voor de beste GGZ in Nederland

“Hij is het spreekwoordelijke ICT-geweten van Altrecht – hij houdt ons bij de les, houdt ons aangehaakt op onze visie en helpt ons met praktische zaken in de uitvoering.” Dat zegt Dieter van Grinsven, ICT manager van Altrecht over John Mollema van ExperiCom. Hoe is dat zo gekomen?

Visie

De samenwerking start rond 2011 als bij Altrecht, één van de grotere GGZ-organisaties in Nederland, de telefonie en domotica wordt overgeheveld van de facilitaire dienstverlening naar ICT. Met die overstap kregen we de zorg voor toestellen en abonnementen, maar ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het functioneert. De veiligheid van onze patiënten en medewerkers hangt er immers van af,” vertelt Dieter van Grinsven, ICT-manager van Altrecht.

Bij het in zicht komen van de einddatum van een aantal telefoniecontracten werd het tijd voor herstructurering. Inzet was lagere kosten, betere dienstverlening en het terugbrengen van de wildgroei in providers en looptijd . ExperiCom werd erbij gehaald vanwege de inhoudelijke expertise en de ervaring in het begeleiden van dit soort trajecten.

“John vroeg terecht wat onze visie was, waar wil Atrecht naartoe in de komende jaren? Het antwoord is: ‘De beste GGZ zijn van Nederland’ en dat betekent voor ons de beste ICT-ondersteuning én het beste voor de patiënten. Dat is en blijft de leidraad bij het maken van de strategische keuzes rondom bereikbaarheid en informatievoorziening.

ExperiCom wordt regelmatig gevraagd om mee te denken over visie en strategie rondom ICT thema’s. Waar gaan we als Altrecht naar toe op het gebied van zorg en ICT? Hoe houden we rekening met privacy (AVG) en de beperkte beschikbare middelen?

“Het is fijn om iemand te hebben die de organisatie kent en expertise heeft van telecom en ICT maar vooral ook de frisse blik van buiten houdt.”

Proces

Ook in de uitvoering van projecten speelt ExperiCom een belangrijke rol. Het selectietraject voor mobiele telefonie werd begeleid met het uitvragen van informatie bij marktpartijen, het beoordelen van de reacties en het onderbouwen van de uiteindelijke keuzes.

In een aantal jaren is de vaste telefonie nu bijna volledig afgebouwd en omgezet naar mobiel. ‘We zullen John Mollema uitnodigen om persoonlijk de stekker uit de laatste telefooncentrale te trekken.”

De selectie van een nieuw EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) is ook ondersteund door ExperiCom. “John houdt de lijn vast: wat zijn de wensen, wat zijn de consequenties van keuzes, hoe onderbouwen we de uiteindelijke keuzes. Hij vormt het spreekwoordelijke geweten van Altrecht – hij houdt ons bij de les en zorgt dat we aangehaakt blijven op onze visie.”

Technologie

Altrecht profiteert graag van de ervaring en vakkennis van ExperiCom. Een goed voorbeeld is de betrouwbaarheid van de mobiele telefonie. Veel locaties van Altrecht liggen in bosrijke buitengebieden, mobiel bereik is binnen de gebouwen ook essentieel, want geen bereik betekent minder goede zorg en veiligheid voor de patiënten en medewerkers. Tijdens het selectietraject is niet alleen afgegaan op de opgave van de leveranciers, maar is er daadwerkelijk op en in een aantal locaties gemeten. De gekozen leverancier heeft speciaal een extra zendmast en diverse steunzenders geplaatst om aan de eis te kunnen voldoen. Een investering vooraf die met het uiteindelijk verbruik is verrekend. Een praktische en pragmatische uitvoering van een technische voorwaarde.

Daarnaast heeft ExperiCom het initiatief genomen om met een vijftal zorgorganisaties uit hun klantenbestand om tafel te gaan en samen na te denken over de ‘Werkplek 3.0’. Bij een aantal sessies werden ook leveranciers uitgenodigd om te laten zien wat zij aan het ontwikkelen zijn. Voor de zorgorganisaties interessant om te zien wat de innovaties zijn en voor de leveranciers levert het feedback op over wensen en eisen uit de praktijk.

Mens

Dieter van Grinsven: “John past hier goed – hij stelt de juiste vragen en krijgt ook de goede antwoorden. De organisatie moet tenslotte ook mee met alle veranderingen. Zo is bij de mobiele telefonie volop rekening gehouden met de wensen en belangen van medewerkers. Als ICT-afdeling zijn wij er om de Altrecht medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. Bij ExperiCom is dat vanzelfsprekend. Dat betekent dat ze praktisch meedenken, en zorgen dat we onze visie op het netvlies houden. En waar nodig helpen ze ons ook op uitvoerend niveau. Bijvoorbeeld met een projectenkalender of introductie van een projectcanvasmethode voor meer grip op het werk.“

Over Altrecht

Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Jaarlijks behandelt Altrecht zo’n 25.000 mensen. Bij Altrecht werken ongeveer 2700 mensen. Er zijn vestigingen in onder meer Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Den Dolder en Woerden.