matchmaker, mediator of netwerker: Noem ons makelaar, bruggenbouwer, Lees verder wij vinden onszelf vooral verbinders matchmaker, mediator of netwerker: Noem ons makelaar, bruggenbouwer, Lees verder wij vinden onszelf vooral verbinders

Bij ExperiCom werken we vanuit de rotsvaste overtuiging dat bij alles wat we doen vier elementen altijd een rol spelen: visie, mens, proces en technologie. Soms als totaal proces, soms als elementen in een aanpak.

Full circle

Als ExperiCom doorlopen we het liefste samen met de klant deze hele cirkel: visie, mens, proces en technologie. Bij visie stellen we samen met de klant vast: wat is het hoger gelegen doel, wat is jouw droom, wat zijn jouw idealen, hoe wil jouw klant communiceren met jou, wat wil jouw klant. Dit werken we uit tot een strategie en visie voor de communicatie waarbij uiteraard ook het proces en de mens worden meegenomen. De mens vroegtijdig betrekken in een advies of project is essentieel. Zij zijn de dragers, zij moeten het nieuwe omarmen en zijn het aanspreekpunt voor de klant. Een blije medewerker betekent een blije klant.

Eén voor allen, allen voor één

In de praktijk stappen we vaak op verschillende momenten in. Bij een (EU-)aanbesteding bijvoorbeeld ligt het accent op functionaliteit maar nemen we natuurlijk de visie van de organisatie, het (inkoop)proces en de mens mee. Stappen we in op het moment dat de visie wordt ontwikkeld dan houden we vanzelfsprekend rekening met de mensen en de processen.

Succes

Ongeacht het moment van instappen blijven alle vier elementen in meer of mindere mate een rol spelen. Omdat wij er van overtuigd zijn dat iedere oplossing dan pas succesvol kan zijn. De ontwikkeling van een nieuwe visie kan niet zonder de ervaringsdeskundigheid van medewerkers en de uitvoering kan vragen om de herinrichting van processen en het opleiden van mensen. Of de technologie wordt opnieuw ingericht, aangepast of vervangen zodat deze weer past bij het proces en visie van de organisatie.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

We beginnen met goed luisteren en het stellen van de juiste vragen. Afhankelijk van de pijnpunten adviseren wij over visie, processen, organisatie en technologie waarbij de menselijke factor altijd een belangrijke rol speelt. Onze jarenlange ervaring en expertise in (tele)communicatie en klantcontact vormen hiervoor de basis. Wij combineren onafhankelijkheid met gedegen kennis en ervaring. Die zetten wij in voor onder andere:

Ontwikkeling

Van visie, strategie en processen voor klantcontact en werkplekken

Advies

Wij bieden advies zowel op strategisch als tactisch niveau

Match-making

De beste match van klanten met aanbieders van oplossingen

Architectuurvisie

Opstellen van een architectuurvisie en ontwerp (communicatie-)infrastructuur

Bemiddeling

Bemiddeling en second opinion in vastgelopen projecten

Begeleiding

Begeleiden van projecten en implementaties

In de praktijk

Praktisch zien wij onze verantwoordelijkheid bij projecten als:

  • Brugfunctie tussen betrokken partijen, zowel intern en extern
  • Strakke bewakers van zowel inhoud, proces als planning
  • Begeleiders van functionele en technische implementatie
  • Inzetten van onze capaciteit en expertise vanuit ons multidisciplinaire team
  • Eindverantwoordelijkheid bij één persoon van ExperiCom