Telefoonnummer +31 88 0116 116, e-mail info@expericom.nl

Oproepsysteem BHV of calamiteiten

Oproepsysteem BHV of calamiteiten

Een oproepsysteem of alarmeringssysteem voor de BHV of het interventieteam is cruciaal voor de veiligheid van de mensen binnen de organisatie. De keuze voor een nieuw systeem moet dan ook een zorgvuldig en integer proces zijn. Onlangs heeft ExperiCom de gemeente Oss mogen begeleiden bij zo’n traject. Door de juiste behoeftebepaling wist ExperiCom samen met de klant een passend product te vinden.

De vraag van de klant
De Gemeente Oss wilde een nieuw systeem dat voldoet aan de wensen van het BHV team en het interventieteam. ExperiCom bracht daarop de mensen, de behoeften en leveranciers samen in het adviestraject.

De stappen die we hebben genomen zijn:

Interviews
In gesprekken met de medewerkers is het proces van de BHV en het interventieteam in kaart gebracht. De subprocessen en deelprocessen werden hierin meegenomen. De functionaliteit moet
het proces ondersteunen en is daarom in deze stap nog niet meegenomen.

Behoeftebepaling
Aan de hand van de huidige processen werden de knelpunten en behoeften in kaart gebracht. Uiteraard is daarbij ook gekeken naar de trends die op dit gebied actueel zijn en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Dit resulteerde in een lijst met requirements waaraan het nieuwe systeem moet voldoen. Aan de hand daarvan zijn een zestal leveranciers geselecteerd.

Raadplegen leveranciers
In een offerte zijn potentiële leveranciers aangeschreven en geïnformeerd over de wensen en eisen. Tijdens een informatiebijeenkomst is er vervolgens ruimte gegeven aan de leveranciers om vragen te stellen. Op die manier kregen zij de mogelijkheid om naderhand met een passend voorstel te komen.

Keuze
Het voorstel van de leveranciers is afgezet tegen de wensen, eisen en behoeften. Hier bleef een shortlist over. Het laatste woord is dan uiteraard aan de klant. Er is gekozen voor een complete oplossing die toekomstvast is en past binnen het eisenpakket van de Gemeente Oss. We wensen hen veel succes met de verdere implementatie!

Heeft u ook behoefte aan een dergelijk advies? Worstelt u ook met de keuze van een nieuw systeem voor alarmering. ExperiCom kan u hierbij helpen. Een traject zoals bovenstaand kunnen wij u bovendien aanbieden voor een fixed price. Neem contact op voor de mogelijkheden of een kennismaking.